by K.Yairi NY-120V N アコースティックギター【フォークギター】 【Kヤイリ NY-120V】